OM KUNDALINIYOGA

KUNDALINIYOGA

 

Yoga är ett väl beprövat system för personlighetsutveckling – mer än

5000 år gammalt! Ordet yoga är sanskrit och betyder förening, förening

mellan din fysiska kropp och ditt inre, din själ.

 

Kundaliniyoga är en av de ursprungliga yogaformerna från Indien. Den

har utövats på samma sätt i alla tider och kom till västvärlden i slutet

av 1960-talet med en indisk mästare, Yogi Bhajan.

 

I kundaliniyoga används en kombination av rörelser, kroppsställningar,

medveten andning, ljud i form av mantran och ibland gong, meditationer

och avslappning i en förutbestämd ordning. Ordningen, det bestämda

mönstret , är sedan urminnes tider utprövat för viss bestämd effekt på

kroppen, dina organ, din sinnesstämning. Det är en skonsam men effektiv

träningsform ofta kallad för hushållsyoga då den är enkel att ta till

sig och utöva i vardagen.

 

Kundaliniyoga ökar din självkännedom och medvetenhet både kroppsligt

och själsligt, den kallas för medvetenhetens yoga. Yogan har många

positiva effekter på din kropp. Din ämnesomsättning ökar, ditt blodtryck

balanseras, immunförsvaret stärks, din lungkapacitet ökar (vilket är

bra för astmatiker och allergiker), din hållning förbättras, du stärker

kotpelare och leder, blir mer rörlig. Ditt lugn ökar och du blir mer

mentalt avslappnad. I yogan strävar vi efter att lösa upp blockeringar,

öka energi fysiskt och psykiskt samt balansera dig som helhet och öka

din kontakt med dig själv.

AKTUELLT

SOCIALA MEDIER

Ur Friskispressen 1997

www.rushyoga.se Copyright (c) 2013 All rights reserved. Design by John Övinge